Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for riksvei 19 i Moss. Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1).

På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes. Det skal i planarbeidet legges til grunn en øvre kostnad for ny vei på fire milliarder kroner.

Link til regering.no "Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss"

Aktuelt for fylke: Viken