Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet.

Aktuelt for fylke: Viken