Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 19 Tigerplassen–Noreløkka, gang- og sykkelveg ble vedtatt i Bystyret i Moss kommune 14.11.2016.

Dokumenter finner du på siden "Reguleringsplan".