Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022-2033 ble lagt fram 19.03.2021.

Rv. 22 Hafslund–Dondern omtales i Nasjonal transportplan 2022-2033 som et aktuelt prosjekt i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma.

Det framgår videre at prosjektet først vil være aktuelt for mulig oppstart i andre seksårsperiode, og at regjeringen vil komme tilbake til en eventuell prioritering av prosjektet ved neste rullering av Nasjonal transportplan.

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan vil være gjenstand for behandling i Stortinget våren 2021.

Aktuelt for fylke: Viken