Forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt.

Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 22 Hafslund - Dondern er lagt ut til offentlig høring i perioden 24. mars 2022 til 12. mai 2022.

Plandokumenter

Vedlegg til plan