Forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt.

Høringsperioden er nå avsluttet og planen ligger til behandling hos Sarpsborg kommune som er planmyndighet. Nederst i listen over vedlegg til planen finner du Alle innkomne merkander til planen med Vegvesenets kommentarer.

Plandokumenter

Vedlegg til plan