Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

På grunn av fjellrensk og sprengningsarbeid vil det bli manuell dirigering langs rv. 22 sør for Rakkestad kl. 22.00-06.00 i fire netter per uke.

Nattarbeidet starter 27. november kl. 22.00 og varer frem til kl. 06.00 neste morgen. Arbeidet fortsetter de tre neste nettene. Arbeidet er planlagt i tre uker, uke 48, 49 og 50.

– Vi er i gang med å utbedre riksveg 22 gjennom Tranga, og i den forbindelse skal vi sprenge ut ca. 30 000 kubikkmeter med stein over en strekning på 450 meter langs veg og jernbanen. Vi må inspisere og sikre den eksisterende fjellskjæringer for løse steiner før vi starter selve sprengningsarbeidene, sier Lars Frode Christiansen, byggeleder i Statens vegvesen.

Manuell dirigering på natta

Til dette arbeidet må entreprenøren benytte en del maskiner og utstyr.

– Det er en del masser som skal ned fra fjellskjæringa, og arbeidet må utføres fra vegbanen. Massene må lastes opp og kjøres vekk. På grunn av sikkerheten til både de som skal utføre arbeidet og for trafikantene, blir det innført manuell dirigering mens dette arbeidet utføres, forklarer Christiansen.

Vi anslår maksimalt 15 minutters forsinkelse for trafikantene.

Det blir nattarbeid fire netter hver uke, fra natt til mandag til natt til torsdag. På dagtid, mellom kl. 06.00 og frem til 22.00, blir trafikken ved Tranga regulert med trafikklys.

Må regne med noe støy

Med anleggsmaskiner og lastebiler i sving, blir det naturlig nok noe støy mens arbeidet pågår.

– Vi må dessverre regne med noe støy fra anleggsområdet. Vi beklager selvfølgelig belastningene dette påfører trafikanter og beboere i området, sier Lars Frode Christiansen.

Riksveg 22 foran og en fjellskjæring bak.
Arbeidet med å utbedre riksveg 22 gjennom Tranga pågår. De neste ukene skal skal vi sprenge ut ca. 30 000 kubikkmeter med stein. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Viken