Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Hvis du ikke har oppdaget det allerede, så har Holmenbrua skiftet vegnummer. Nå er rv. 282 blitt rv. 291

Bakgrunnen er denne, forteller senioringeniør Erling Rustad ved Transportforvaltning øst i Statens vegvesen:

Ny rv. 291 går fra Bangeløkka på Strømsø til Brakerøya. (Foto: Kjell Wold)

-Strekningen fra kryss med E18 på Bangeløkka under motorvegbrua på Strømsø i Drammen via Holmen kai og til kryss E18 på Brakerøya hadde og skal ha riksvegstatus da den betjener viktig havneområde.

Det tidligere vegnummer på denne strekningen var 282. Men nr. 282 var også fylkesvegnummer på deler av sentrumsringen i Drammen, da Bjørnstjerne Bjørnsons gate hadde fv. 282 frem til kryss med fv. 283 i Hamborgstømtunnelen ved Øvre sund.

Den nye rv. 291-strekningen i Drammen er om lag 2,5 kilometer. (Foto: Kjell Wold)

Fv. 282 var også strekningen Brakerøya, Lierstranda, gamle Lierbakkene til Tranby og ned til kryss med fv. 285 på Lyngås. Det var derfor nødvendig å omnummerere veger for å ivareta nummerering i ny vegreform.

-Det ble da undersøkt om det var annet ledig vegnummer. og forslaget falt på 291. Forslaget ble sendt til Vegdirektoratet og de vedtok dette, forteller Rustad

Vegstrekningen i Drammen som nå er skiltet om til rv. 291 er på om lag 2,5 kilometer

 

Holmenbrua i Drammen het inntil nylig rv. 282, nå er den blitt del av rv. 291. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke: Viken