Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Planprogrammet for ny Holmenbru er nå lagt ut på høring, med høringsfrist 15. mai. Samtidig er det varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning.

Statens vegvesen og Drammen kommune starter nå arbeidet med reguleringsplan med konsekvensutredning for ny Holmenbru, på riksveg 282 i Drammen. Dette varslet er i henhold til bestemmelsen i § 12-8 i Plan- og bygningsloven.

Planområdet:

Planområdet rv. 282 Holmenbrua
Rv. 282 Homenbrua

Planprogram er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • på sidene til Drammen kommune

Innspill

Vi ber om synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger innen 15. mai 2017. Send det skriftlig til:

  • Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller

  • e-post .

Merk innspill med «6/165340 Reguleringsplan rv. 282 ny Holmenbru».

Åpent møte

Det blir arrangert et åpent møte/kontordag 27. april 2017, kl. 1800 på Clarion Collection Hotel Tollboden, hvor planprogrammet blir presentert.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte:

  • Kari Floten, prosjektleder, tlf. 976 02 344, e-post:
  • Anne-Lise Mastrup, planleggingsleder, tlf. 916 87 951, e-post:

 

Aktuelt for fylke: Viken