Formålet med planen er å legge til rette for ny kjøreveg og gang- og sykkelveg/fortau. Reguleringsplan er godkjent av Elverum kommune, forventet finansiering i 2022.

NB! Rv. 20 Henrik Ibsens veg-Grøndalsbakken er blitt rv. 2 Henrik Ibsens veg-Grøndalsbakken.

Rv. 2 Henrik Ibsens veg-Grøndalsbakken

Veg:
Rv. 2
Fase:
Planfase
Kommunar:
Elverum
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2010-2013
Totalkostnad:
2,2 mill. kroner

Rv. 2 Henrik Ibsens veg-Grøndalsbakken © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Parkgata 54, Hamar

Kontaktar

Vegar Jermund Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
416 19 694
E-post:

Sist oppdatert: