Reguleringsplan vedtatt

— Reguleringsplan ble godkjent av Elverum kommune i 7. mai 2014, forventet finansiering i 2022.