Planprogrammet for rv. 35 Hokksund - Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss ble vedtatt av kommunene Øvre Eiker og Modum i oktober 2017.

Nedenfor kan du laste ned det vedtatte planprogrammet, slilingsrapporten, presentasjonene fra de åpne møtene om planprogrammet, alle merknadene som kom inn og merknadsrapporten, med Statens vegvesens svar.

Rv. 350 Hokksund–Åmot