Prosjektet har byttet navn fra Sykkelekspressveg til Hovedsykkelrute vest. 

Statens vegvesen planlegger en hovedsykkelrute mellom Skien og Porsgrunn, på vestsida av elva. Vi skal finne en best mulig løsning som prioriterer syklende og hvor alle typer syklister kan sykle raskt og direkte på hele strekningen. Målet er at det skal være enkelt og raskt å komme seg fram, slik at flere kan bytte ut bilen med sykkel, og bidra til en økning i sykkelandelen.

Veg:
Rv. 36
Fase:
Planfase
Kommunar:
Porsgrunn, Skien
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
10 000 meter
Finansiering:
Stat

Rv. 36 Sykkelekspressveg / Hovedsykkelrute vest © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Kari Floten

Prosjektleder
Telefon:
97 60 23 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare