Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd til offentlig ettersyn og varsel om planoppstart Rogner massetak, høringsfristen utløp 29.08.2021.

Vi bearbeider nå reguleringsplanene etter innspillene vi mottok i forbindelse med offentlig ettersyn og varsel om planoppstart.

Planvedtak fra Stor-Elvdal kommune forventes høsten 2022.

Parallelt med planvedtaksprosessen starter vi med anskaffelse av entreprenør.

Dersom alt går etter planen, har vi en forventning om byggestart våren 2023 med ferdigstillelse høsten 2025.

Prosjektet er en del av Statens vegvesens utbedringsprosjekt i Østerdalen, og en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Søkkunda bru til Evenstad. Dagens veg er ulykkesutsatt med mange svinger og den ligger tett på bebyggelsen.

Hva skjer videre:

  • Reguleringsplan for massetak ved Rogner legges ut til offentlig ettersyn i februar 2022
  • Reguleringsendring for utbedret rv. 3 sendes Stor-Elvdal kommune for sluttbehandling i februar 2022
  • Konkurranse for utbedring av rv. 3 sendes ut våren 2022
  • Planlagt anleggsstart høst/vinter 2022

Veg:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Stor-Elvdal
Fylke:
Innlandet
Lengde:
5400 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Hausten 2022
Antatt opna:
Sommaren 2025

Riksveg 3 Evenstad–Imsroa sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670, 2340 Løten.

Kontaktar

Arne Meland

Prosjektleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Ellen Agnes Huse

Planleggingsleder
Telefon:
951 56 950
E-post:

Linda Elisabeth Brateng

Prosjekteringsleder
Telefon:
992 57 257
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: