Det skal legges til rette for utvikling av eksisterende veg samt utbygging av nye bruer for Kiva og Tingstadbekken.

Veg:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Rendalen
Fylke:
Innlandet
Omfang:
2500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
Oktober 2020
Antatt opna:
November 2021

Rv. 3 Kiva bru og Tingstadbekken bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Parkgata 81, Hamar

Kontaktar

Simen Jevnaker

Byggeleder
Telefon:
48 06 86 74
E-post:

Sist oppdatert: