Ny gang- og sykkelvei langs Hovlandsveien.

For å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs den nevnte strekningen, skal det etableres en gang- og sykkelveg på østsiden av Hovlandsveien.

I 2015 ble det vedtatt en reguleringsplan som har en gang- og sykkelveg på vestsiden av riksvegen. Under prosjekteringen og forberedelser til utbygging, dukket det opp forhold som gjorde det vanskelig å få gjennomført utbyggingen. Nå ses det på en løsning på østsiden/sjøsiden av veien.

Veg:
Rv. 42
Fase:
Planfase
Kommunar:
Eigersund
Fylker:
Rogaland
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
75 millioner
Oppstart:
2023

Rv.42 Eigerøy bru–Nyåskaiveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Bergelandsgata 30, STAVANGER

Kontaktar

Annbjørg Svendal

Planleggingsleder
Telefon:
41 25 49 93
E-post:

Livar Thomassen

Prosjektleder
Telefon:
95 97 88 12
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare