Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen lyser ut kontraktene for etappe to på rv.4 på Hadeland før årsskiftet. Prosjektet planlegger byggestart til sommeren.

 

Områdedirektør Ingunn Foss lover fullt trykk fra Statens vegvesen for å få etappe 2 av rv.4 Hadeland ut i markedet. (Foto: Jorunn Sætre)
Prosjektdirektør Ingunn Foss Statens vegvesen, utbyggingsområde sørøst. (Foto:Jorun Sætre/Statens vegvesen)

Rv.4 strekningene Roa-Gran grense og Jaren-Lygna er et av fem vegprosjekter som Statens vegvesen starter opp med penger i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er 75 vegprosjekter under bygging i hele landet. Dette er en blanding av store vegprosjekt, tunneloppgradering, mindre prosjekter, samt små og store bypakke-prosjekter. I tillegg kommer divisjonens planleggingsprosjekter. Regjeringen foreslår en investeringsramme på 12,8 milliarder kroner i 2021.

To milliarder kroner

Områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sørøst, sier byggherren nå vil sette alle krefter inn for å få de nye utbyggingsprosjektene ut i markedet så raskt som mulig. Vegprosjektet på Hadeland har en anslått kostnad på to milliarder kroner.

 - Ny rv. 4 er viktig for trafikksikkerheten og framkommeligheten for trafikken på Hadeland. Særlig om vinteren. Samtidig er vi godt i gang med planleggingen av ny rv. 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua, sier Foss.

Prosjektet omfatter bygging av 4,2 km firefelts vei i ny trasé på østsiden av dagens vei. I tillegg skal dagens vei utbedres på strekningen Sandvold–Amundrud og på strekningen Almenningsdelet–Lygnebakken. Prosjektet er en videreføring av utbyggingen på strekningene Lunner grense–Jaren og Lygna sør som ble åpnet for trafikk i 2017.

 - Vi er klare

Prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sørøst sier staben på Roa er klar til å sende kontraktene på Rv. 4 Hadeland etappe to ut i markedet ved årsskiftet.

Det legges opp til at anleggsarbeidene kan starte opp til sommeren 2021 og at prosjektet åpnes for trafikk i 2024. Framdriften er med forbehold om Stortingets tilslutning.

90 og 100 

Ny veg opp mot Lygna får midtdeler med to og tre felter. Vegvesenet ser nå om det er mulig å ha fartsgrense 90 kilometer i timen på strekningen Sandvold-Amundrud. Forbi Lygna blir det 90 kilometer i timen. Strekningen Roa-Gran får 100 kilometer i timen.

 

Aktuelt for fylke: Innlandet, Viken