Reguleringsplanen for miiljøgata i Gran ble vedtatt av kommunestyret i Gran den 13. juni 2013. Byggingen av miljøgate gjennom Gran sentrum vil starte i 2020 og sluttføres i 2021.

Rv. 4 Miljøgate Gran