I tillegg til ny Skjøiten bru bygges det 1 kilometer ny veg på sørsida av brua.

Herav ca 600 meter ny trefelts veg i stigningen opp fra Venås bru mot Skjøiten bru.

1,5 kilometer av rv. 52 mellom Venås og Skjøiten blir no utvida for å gjere vegen tryggare
1,5 kilometer av rv. 52 mellom Venås og Skjøiten blir no utvida for å gjere vegen tryggare. Foto: Kjell Wold

No er ein i snart ferdig med dei første 500 metrane av den nye vegen. Trafikken på riksvei 52 mellom Venås og Skjøiten er i denne perioden lysregulert forbi anleggsstaden. No gjenstår utvidinga av vegen vidare fram mot Skjøiten bru.

Byggeleiar Tone Bakken fortel, at vegarbeidet aust for Skjøiten bru er berekna å være ferdig i løpet av 2021 innan kommande vintersesong.

Vegen blir utvida til tre felt frå Venås bru i retning ny Skjøiten bru, med et ekstra krabbefelt for trafikken mot fjellet for å sikre betre og tryggare trafikkavvikling spesielt vinterstid.

De siste dagene har det blitt asfaltert der tre-felten kommer.
De siste dagene har det blitt asfaltert der tre-felten kommer. Foto: Tine Sørbye
Aktuelt for fylke: Viken