Artikkelen er frå 2009, og innhaldet kan vere utdatert.

H.M. Kong Harald kjem til den offisielle opninga av rv. 5 Hammarsgrovi–Stølsneset måndag 2. november 2009.

Planlegginga for opninga er i gang og det er venta mykje besøk når rassikringstunnelen innerst i Kjøsnesfjorden skal feirast.
Tunnelportal
Aktuelt for fylke: Vestland