Breiddeutviding

Føremålet er å betre trafikktryggleiken på den 2,6 km lange strekninga ved å utvide eksisterande veg til totalt 7,5 meters breidde. Då får ein plass til forsterka midtoppmerking, breiare vegbane og skulder. Vegbreidda i dag på strekninga varierer mellom 5 og 6,5 meter. Det vert gjort tiltak for å utbetre sikt i nokre avkøyrsler, elles vert avkøyrslene som i dag.

Rv. 5 Nedre Eri-Håbakken
Rv. 5 Nedre Eri-Håbakken Foto: Magna Fondenes Vangsnes
Parti frå riksveg 5 på strekninga Nedre Eri–Habakken. Foto.

Veg:
Rv. 5
Fase:
Planfase
Kommunar:
Lærdal
Fylker:
Vestland
Omfang:
2600 meter
Oppstart:
2020
Antatt opna:
2020

Rv. 5 Nedre Eri–Håbakken © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sist oppdatert:

Gå vidare