Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Osloveien har vært stengt sør for Sluppen bro siden 19. mars. Gående og syklende slipper gjennom. Stengingene vil vare frem til 14. august.

Fra midten av juli blir også brua og Osloveien mot nord stengt for biltrafikk.

- I forbindelse med stengninga forventer vi økt trafikk over Bjørndalsbrua, Byåsveien, Bøckmanns veg, og gjennom Midtbyen og Elgsetergata. Disse vegene har i dag liten kapasitet og vi oppfordrer folk til å benytte andre kjøreruter enn disse i rushtida. Vi vil også på det sterkeste oppfordre folk til å benytte andre fremkomstmidler enn bil om de har mulighet, sa hovedbyggeleder Martin Jusnes Engum da stengingene startet i mars.

Strekninga som da ble stengt har en trafikkmengde på rundt 10 000 kjøretøy i døgnet.

- Beregninger viser at trafikken kan øke med fire prosent i Byåsveien, med fem prosent over Bjørndalsbrua, og med seks prosent på E6 over Kroppan bru. Dette kan høres lite ut, men vi må ta med i betraktningen at dette er veier der trafikken allerede går seint i rushtida, sier Engum.

Stenging fase 1, fra 19. mars

Stenging fra 19. mars
Stenging Sluppen fra 19. mars Foto: Statens vegvesen

Sluppen bru vil være åpen for gående og syklende i hele stengeperioden, så sykkel vil for mange kunne være et godt alternativ.

Grunnen til at det må stenges, er at det skal utføres sprengningsarbeid ved Sluppen bru, og det skal settes ned fundamenter for den nye Leirosbrua som kommer sør for Sluppen bru.
- Leirosbrua kommer tett på dagens vei, og det er ikke plass til å legge om trafikken der, sier Engum.

Utvider stenging i juli

Fra midten av juli blir stenginga enda mer omfattende, med stengt rv.706 Oslovegen også nord for Sluppen bru, samt over selve brua. Sluppen bru og Oslovegen vil da være stengt for all biltrafikk, både i sørlig og nordlig retning, men åpent for gående og syklende. Stenginga vil vare fram til 14. august 2021.

Kart stenging Sluppen fra 17. juli
Kart utvider stenging Sluppen fra 17. juli til 14. august 2021. Foto: Statens vegvesen

Det vil være mulig for utrykkingskjøretøy å slippe igjennom i stengeperiodene, for å ivareta hensynet til liv og helse.