Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Statens vegvesen oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs riksveg 70 på strekningen i Oppdal kommune.

Hensikten med planen er å forbedre framkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen, spesielt for myke trafikanter.

Oversiktskart rv. 70 oppstartvarsel
Oversiktskart rv. 70 oppstartvarsel

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 16. august 2019. Send dette skriftlig til

  • Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde,
  • eller til .

Spørsmål kan rettes til Arnfinn Tangstad, tlf. 415 07 643, e-post:

 

Aktuelt for fylke: Trøndelag