Statens vegvesen har lagt ut forslag til to reguleringsplaner for rv.7 Ørgenvika–Lindelien til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen for strekningen lengst sør ligger i Krødsherad kommune. Reguleringsplanen for strekningen lengst nord ligger i Flå kommune.

Det er Statens vegvesen som utarbeider og legger reguleringsplanene ut til offentlig ettersyn, mens kommunene som sluttbehandler og vedtar planene.

Du kan bidra

Vi har gjort et godt stykke arbeid allerede, men for å lage en best mulig plan, trenger vi din hjelp. Vi ønsker at du kommer med innspill til planen innen 19. februar 2020.

Innspillene må du sende til:

  • Statens vegvesen, Postboks1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER,
  • eller 

Merknader må du merke med : « merknad til rv.7 Ørgenvika - Lindelien»

Mål for prosjektet

  • Bedre den totale trafikksikkerheten på strekningen
  • Bedre fremkommeligheten på strekningen 

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeider med grunnerverv starter normalt når reguleringsplan er vedtatt. Det er vedtatt reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.

Plandokumentene finner du på:

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:

  • Prosjektleder Knut Erik Skogen, tlf: 917 50 056, e-postadresse:
  • Planleggingsleder Simen Aastorp Haga, tlf: 930 38 543, e-postadresse:

Varslingen skjer etter plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10.

Aktuelt for fylke: Viken