Oppstart for bygging var i september 2021, og vegen vart opna oktober 2022.

Hartevatn–Badstogdalen er den nordlegaste parsellen i utbetringsprosjektet rv. 9 Setesdal. Det forelå ein eldre reguleringsplan utarbeidd i samarbeid mellom Bykle kommune og Statens vegvesen som gjorde det mogeleg å starte dette prosjektet tidlegare enn først planlagt. Prosjektet omfattar bygging av ca. 3,2 km ny riksveg.

Rv. 9 Hartevatn–Badstogdalen
Rv. 9 Hartevatn–Badstogdalen Foto: Statens vegvesen

Veg:
Rv. 9
Fase:
Opna
Kommunar:
Bykle
Fylke:
Agder
Lengde:
3200 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Totalt kostnadsprognose 80 mill. kr inkl. mva
Oppstart:
September 2021
Antatt opna:
Oktober 2022

Rv. 9 Badstogdalen–Hartevatn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Statens vegvesen, Langsæveien 4, 4846 Arendal

Kontaktar

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Åvald Bakken

Byggeleiar
Telefon:
90 06 14 18
E-post:
Sist oppdatert: