Bygland kommune har utarbeidd reguleringsplan for Presteneset som mellom anna viser rundkøyring på riksveg 9, og kommunen ønsker å få bygd denne rundkøyringa. Statens vegvesen og Bygland kommune har inngått avtale om bygging. Bygginga startar hausten 2022.

Prosjektet omfatter etablering av ny rundkøyring i krysset mellom riksveg 9 og fylkesveg 3802 i Bygland sentrum. Som ein del av prosjektet vil det bli gjort nødvendige omleggingar av fortau, gang- og sykkelvegar, haldeplassar og avkøyringar. Den nye rundkøyringa vil og legge til rette for tilkomst til Presteneset frå riksveg 9.

Veg:
Rv. 9
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Bygland
Fylke:
Agder
Finansiering:
Kommune
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt
Oppstart:
September 2022
Antatt opna:
Desember 2022

Krysset mellom riksveg 9 og fylkesveg 3802 i Bygland sentrum som blir bygd om til rundkøyring. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Setesdal trafikkstasjon Bjoråvegen 3, EVJE

Kontaktar

Tor Prip Olsen

Byggjeleiar
Telefon:
98 02 65 09
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:
Sist oppdatert: