Ber om tilbud på elektroarbeider.

Statens vegvesen har nylig kunngjort konkurranse om elektroarbeidene i den 3,3 km lange tunnelen gjennom Tjernfjellet på rv. 77 i Saltdal i Nordland.

- Dette handler i hovedsak om belysning, ventilasjon og sikkerhetsutrustning som nødskap med brannslukkere og telefon. Det skal også monteres kamera slik at Vegtrafikksentralen kan følge med og informere nødetatene ved behov, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.

Utenfor tunnelen vil lyssignal og informasjonstavle kunne varsle trafikantene hvis tunnelen må stenges.

Innleveringsfrist er 24. oktober klokka 12 -  les mer om dette og hva oppdraget inneholder

- Planen er at elektroarbeidene skal være i gang tidlig i 2019. Fram til da pågår det andre arbeider både i og utenfor tunnelen, sier Hegreberg.

Tjernfjelltunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2019.  

Om prosjektet

Rv. 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst. Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura. Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta.

 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang.
 • Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og havarilommer.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida skal det bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av krysset.
 • Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg er det lagt masser i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde forarbeidene til tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • BetonmastHæhre Entreprenør bygger tunnelen og veg på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Første tunnelsalve gikk i november 2016.
 • Gjennomslaget kom 20.02.2018.
 • Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.
 • Prosjektet er statlig finansiert.

Følg rv. 77 Tjernfjellet på Facebook

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Arbeid i Tjernfjelltunnelen. Elektroarbeidene starter tidlig i 2019. Foto: Gaute Wold Arntsen
Aktuelt for fylke: Nordland