Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen har i oppdrag å kontrollere at trafikkskoler og andre opplæringsinstitusjoner gjennomfører føreropplæring på en forsvarlig måte.
 
-Våre tilsyn i 2016 førte til at 27 trafikkskoler/trafikklærere mistet ulike former for godkjenning. 18 fikk advarsel og 24 fikk pålegg om utbedring. Dette er alvorlig fordi manglende oppfølging av kravene til opplæring betyr at nye sjåfører ikke har tilstrekkelig kunnskap når de slippes ut i trafikken. I verste fall kan det føre til alvorlige trafikkulykker, sier fagleder Rune Granum i Statens vegvesen.

Vil ha mer individuell tilpasning

-Generelt følger mange trafikkskoler regelverket og er dyktige på å gi individuelt tilpasset opplæring. Vi ser likevel en god del eksempel på «samlebånd-prinsippet» der målet tydeligvis er å presse flest mulig kandidater igjennom utdanningen på kortest mulig tid og at hensynet til trafikkskolens logistikk og økonomi går foran enkeltelevens behov, sier Rune Granum.

Granum håper at de justeringene som har blitt foretatt i forskriftsendringene som trådde i kraft 1.1 2017 vil styrke føreropplæringen, og at trafikkskolene benytter seg av det handlingsrommet de har fått til å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Det vil bidra til økt trafikksikkerhet.

Advarer mot pakketilbud

Han advarer mot såkalte «pakketilbud».

-Ved å tilby pakketilbud signaliserer man at det er mulig å få en føreropplæring til en fast pris. Dessverre viser det seg at mange elever ikke har tilstrekkelig kompetanse når opplæring er ferdig. De stryker derfor når de skal kjøre opp på en av våre trafikkstasjoner, sier Granum.

Han mener at trafikklæreren skulle ha stanset disse elevene tidligere i opplæringen, og unnlatt å gjennomføre avsluttende obligatorisk opplæring før eleven er god nok.

-Basert på blant annet tilbakemeldinger fra våre sensorer kommer vi til å fortsette med målrettet tilsyn mot trafikkskoler og lærere med mange strykkandidater, forteller Rune Granum.

Sjekk trafikkskoler på vegvesen.no

Siden 2012 har forbrukere hatt mulighet til å sjekke på vegvesen.no hvilke trafikkskoler som er godkjent og hvilke krav som bør stilles til trafikkskolen. Granum oppfordrer alle til å sjekke om trafikkskolen de planlegger å bruke er godkjent og å stille krav underveis i utdanningen.

-Vi oppfordrer også brukerne av føreropplæring å melde fra til oss hvis de mener at opplæringen ikke er god nok. Vi får en del tilbakemeldinger fra publikum. Det gjør at vi kan målrette tilsynene våre. Det er ofte en sammenheng mellom godt kvalifiserte lærere og gode kandidater. Det ser vi på førerprøvene. Trafikkskoler med evne til å gi god opplæring leverer gjennomgående oftere gode kandidater til førerprøven, sier Granum.

Utfordringer knyttet til utrykningsopplæringen

Statens vegvesen Region øst gjennomfører også tilsyn med landets 25 kursarrangører som utdanner sjåfører til utrykningskjøring. I fjor ble en kursarrangør fratatt godkjenning, fire fikk advarsel og to måtte gjennomføre utbedring før de fikk lov å fortsette.

-Her burde tallet ha ligget på null. Det sier seg selv at utrykningskjøring av noe av det mest krevende en sjåfør gjennomfører på grunn av høy hastighet. Samtidig må sjåføren ha evne til å tilpasse seg andre trafikanter med annen hastighet og ofte skjer utrykning i kø med begrenset handlingsrom. Det krever at kursarrangører gjennomfører opplæringen 100 prosent iht. kravene.

-Vi ser eksempler på at enkelte kursarrangører ikke i tilstrekkelig grad er sitt ansvar bevisst. Også på dette området er det viktig å gi individuell opplæring, spesielt for elever som kommer rett fra skolebenken med begrenset førererfaring, sier Granum.


Priv. red.
For ytterligere informasjon/intervju kontakt fagleder Rune Granum på tlf. 90697180