–Vi har ikke råd til å miste en eneste en, la 2016 bli et enda bedre år på vegen, sier Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Dette kommer frem i Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. De endelige ulykkestallene er først klare fra SSB i mai.

–Det er folket som gjør vegene trygge ved å ta trafikksikre valg i sin hverdag. Så er vi en rekke aktører som jobber sammen, med Nullvisjonen som fellesnevner. Dette er dugnad, og vi har ikke tid til pauser! Vi må være forberedt på at utviklingen også kan snu, sier Gustavsen.

Selv om fjoråret viser det laveste ulykkestallet siden 1950, maner Terje Moe Gustavsen til videre innsats for å få tallene enda lenger ned.Selv om fjoråret viser det laveste ulykkestallet siden 1950, maner Terje Moe Gustavsen til videre innsats for å få tallene enda lenger ned.

Lavere fart er avgjørende

3 av 4 som mistet livet på vegen i 2015, var menn. 1 av 4 var i alderen 18-24 år. Kurven er den samme som tidligere, med flere ulykker i sommermånedene enn ellers i året.

- Lavere fart er avgjørende for at vi når målene vi har satt oss. Om vi lykkes med å få enda flere til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene, har vi enormt mye å hente. Her må hver og en som ferdes på vegen ta sin del av ansvaret, sier Gustavsen.

Trygt fram sammen

Vegbygging, skilting, varsling, snørydding, kampanjer, utdeling av reflekser, opplæring i skolen og kontroller, er noen av tiltakene som skal legge til rette for en mer trafikksikker hverdag. Sektoransvaret ligger hos Statens vegvesen, men det er en lang rekke aktører som bidrar, med ulike roller og virkemidler.

-Vi skal samme veg, og vi skal komme trygt fram sammen. Det tverrfaglige samarbeidet er helt avgjørende for å lykkes. Vi utfyller og utfordrer hverandre hver eneste dag, og har ulike møtepunkt med trafikantene slik at budskapene kommer mange ganger og fra mange kanter, sier Gustavsen.

Kjør bil når du kjører bil

De enkleste og mest effektive tiltakene for økt trafikksikkerhet, er det trafikantene som rår over.

- Å få førerkort er en enorm tillitserklæring, og de aller fleste forvalter den tilliten på en god måte. Men man må ville! På vegen har du også ansvar for de du reiser sammen med. Jeg vil takke alle de som har festet bilbeltet, holdt fartsgrensene, kjørt etter forholdene, stoppet for å sove, brukt refleks. Vi er mange, la 2016 bli året der vi virkelig viser kraften i de enkle tiltakene, sier Gustavsen.

Utforkjøringer og møteulykker var de mest vanlige ulykkesformene i 2015. Distraksjon seiler opp som en av de største utfordringene innen trafikksikkerheten. Både barn i baksetet, dagdrømmer og bekymringer, GPS-utstyr, smarttelefoner og pratsomme passasjerer, kan ta oppmerksomheten vekk fra kjøringen.

-Kjør bil når du kjører bil, da er det ikke rom for andre ting. Endringer i trafikkbildet kan skje svært raskt, da må du være tilstede i øyeblikket, sier Gustavsen.

La 2016 bli et godt år på vegen

125 liv gikk tapt i trafikken i 2015. På årets første dag, ber Vegdirektøren hver og en om å bidra til at 2016 blir et godt år på vegen.

-Det er meningsløst å miste livet i trafikken. Vi har ikke råd til å miste en eneste en! Derfor kan vi ikke slappe av nå, og se tilbake på en positiv utvikling. Vi må videre! Jobbe enda smartere, enda mer målretta, finne enda bedre tiltak for å øke trafikksikkerheten. Marginene er så små, og vi har ingen garantier. Hver og en av oss må bidra, sier Gustavsen.

Tabellen viser utviklingen i antall drepte fra måned til måned i 2014 og 2015.Tabellen viser utviklingen i antall drepte fra måned til måned i 2014 og 2015.