For trafikk i nordgående kjøreretning på E6, vil skiltet omkjøring være om fv. 1551 Trondheimsvegen. For trafikk i sørgående retning på E6 vil det være skiltet omkjøring om fv. 1551 og Næringsparkvegen.

Grunnen til at E6 er stengt fra 20. september klokken 21.00 til 21. september klokken 09.00 er arbeider knyttet til nytt linjestrekk for høyspent over E6.