Helhetstenking og tverrfaglig forståelse er sentrale stikkord for tunnelstudiet.

Tunnelstudiet gjennomføres i regi av NTNU Videre, Institutt for geovitenskap og petroleum, Institutt for bygg- og miljøteknikk, Bane NOR og Statens vegvesen.