Overingeniør Camilla Degerdal Gulliksen. Foto: Statens vegvesenOveringeniør Camilla Degerdal Gulliksen. Foto: Statens vegvesen

Mastergrad fra Ås

Jeg begynte med jus på Lillehammer etter videregående og var ganske usikker på hvilken yrkeskarriere jeg skulle velge til slutt. Interessen for eiendom ble vekket ganske fort. Da bar det til Ås og fem års mastergradstudier i eiendomsfag, forteller hun. Som utdannet jordskiftekandidat ble hun fort klar over jobbmuligheter som grunnerverver i Statens vegvesen.

Vegvesenet profilerte seg godt overfor oss studenter om fremtidige jobbmuligheter, sier hun. Camilla ønsket seg jobb i Statens vegvesen og fikk fort napp. Hun husker den første tiden som intens med mye nytt å lære og mange folk å forholde seg til både internt og eksternt. Det gjorde at hun kom fort inn i jobben, noe hun også takker gode kollegaer og en god fadderordning for.

Krevende fagfelt

Jeg stortrives og angrer ikke ett sekund på at jeg valgte denne jobben. Grunnerverv er et krevende fagfelt, samtidig som det er veldig variert og spennende. Arbeidsoppgavene passer ikke hvem som helst. Man må tåle noen vanskelige telefonsamtaler og håndtere alle slags typer grunneiere og problemstillinger, forklarer hun. Camillas sjef fortalte at de fleste i hennes jobb bruker både tre og fire år før de føler seg ordentlig varme i trøya.

Forhandler frem avtaler

Vi samarbeider med våre egne landmålere og kommunene når vi kontrollerer om eiendomsgrensene i kartene stemmer med terrenget. Og ganske ofte finner vi ut at det ikke er tilfellet. Ofte tar vi befaring på eiendommene med grunneierne. Etterpå går vi i forhandlinger om erstatning og inngår avtaler. Noen få ganger oppnår vi ikke enighet og vi blir nødt til å ekspropriere. Da ender saken i retten. Men heldigvis ender de aller fleste forhandlingene minnelig, forteller Gulliksen.

Grunnerververe hjelper også ofte til med å utarbeide reguleringsplaner. Det er nok tidspresset mellom vedtatt reguleringsplan og byggestart som er den mest krevende delen av jobben. Noen ganger tar det lenger tid å oppnå enighet med grunneierne enn ventet, men vi opplever også at ting tar kortere tid enn forventet. De faglige problemstillingene varierer veldig fra prosjekt til prosjekt, men gjør jobben uforutsigbar og veldig interessant sier hun.