Ingeniørgeolog Magni Mauset. Foto: Statens vegvesenIngeniørgeolog Magni Mauset. Foto: Statens vegvesen

Egentlig planla hun å ta en master i naturressursforvaltning da hun gikk på NTNU. En av studieretningene der var geologi, og det virket stadig mer spennende.

Jeg skjønte etter hvert at jeg ønsket å jobbe innen skred og fjellstabilitet. Men tilfeldighetene ville det annerledes, og nå er det tunnel, sier 28-åringen som også har jobbet på Ringveg Vest i Bergen.

Ingeniørgeolog

Kontrollingeniører som jobber i tunnel har hånd om flere områder. Mens enkelte har ansvar for elektro eller vann- og frostsikring, har en ingeniørgeolog ansvar for selve fjellet. Det er min jobb å følge opp det entreprenøren gjør. Jeg kartlegger geologien, altså fjellet, for å bestemme hvilken type sikring som trengs etter at entreprenøren har sprengt en salve i tunnelen, forklarer Mauset.

Liker utfordring og ansvar

Det mest spennende er faktisk når vi møter på dårlig fjell i tunnelen. Slike dager da vi ikke helt vet hva vi får, når vi må inn å se på fjellet, og diskutere hva som er den mest fornuftige sikringen, forteller hun.

Mauset forklarer at det er er et stort ansvar knyttet til å være ingeniørgeolog, og er derfor glad for å ha erfarne kolleger å støtte seg på i hverdagen.

På spørsmål om hvordan veg-Norge ville sett ut uten at hennes yrkesgruppe hadde hatt en rolle i Statens vegvesen svarer hun: Veg-nettet hadde nok vært ganske likt, men jeg tror vi oftere hadde opplevd stengte veger og tunneler fordi arbeidet ikke hadde vært utført med like god kvalitet.