Vegplanlegger Synnøve Jakobsen. Foto: Statens vegvesenVegplanlegger Synnøve Jakobsen. Foto: Statens vegvesen

Det beste med jobben

Det mest spennende med å være planlegger er å møte alle de tekniske og ulike utfordringene en ofte kan støte på når en skal planlegge nye prosjekter. Ingen jobber er helt like. Det er også interessant å jobbe i team med mange dyktige fagfolk som sammen skal løse svært forskjellige og sammensatte oppgaver, sier Jakobsen.

Hun er prosjekteringsleder med et team bestående av 12 personer, hvorav de fleste er kolleger fra ulike fagområder i Statens vegvesen i tillegg til noen eksterne konsulenter.

God planlegging tar tid

En planleggingsjobb starter gjerne med en bestilling fra byggherre. Prosjekteringsjobben på mindre utbyggingsprosjekt tar i de fleste tilfeller i overkant av et halvt år. Noen ganger kan jobben ta noe lengre tid, oppimot ett år hvis prosjektet er komplisert, sier Synnøve Jakobsen.

- Med økt bruk av ny teknologi, som for eksempel 3D-modellering, samt stadig økende kunnskaper og erfaring tror jeg vi blir mer effektive og leverer enda mer byggbare modeller til entreprenørene. Da er det også lettere å oppdage eventuell feilprosjektering og fremtidens veger blir bedre.

Master i veg ved NTNU

Ved siden av jobben som prosjekteringsleder og brukerstøtte på prosjekteringsseksjonen i Bergen, tar hun nå en såkalt erfaringsbasert master i veg ved NTNU i Trondheim, der hun skal avlegge hovedoppgave i 2015.