Vi prioriterer kandidater som er på 1.-4. året og som studerer fag innenfor følgende fagområder:

 • Planlegging – landskap og areal
 • Utbygging
 • Konstruksjon
 • Klima og miljø
 • Elektro
 • Geofag
 • Geomatikk
 • Eiendom, grunnerverv og landmåling
 • Samfunnsutvikling og -analyse
 • IT
 • Rettsvitenskap

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for sine studier.