Hvert år har omtrent 200 studenter sommerjobb hos oss. Vi prioriterer søkere som studerer fag som er relevante for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veier.

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for sine studier.