Hvert år har mange studenter sommerjobb hos oss. Vi prioriterer kandidater som er på 1.-4. året og som studerer fag innenfor følgende fagområder:

 • Planlegging - landskap og areal
 • Utbygging
 • Konstruksjon
 • Klima og miljø
 • Elektro
 • Geofag
 • Geomatikk
 • Eiendom, grunnerverv og landmåling
 • Samfunnsutvikling og -analyse
 • IT
 • Rettsvitenskap

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for sine studier. 

Slik søker du

Fyll ut søknaden så konkret som mulig, både på ønsket fagområde og geografisk arbeidssted. En kort og konsis beskrivelse av fagbakgrunn og interesseområde gir oss grunnlaget for å vurdere søknaden opp mot aktuelle sommerjobboppgaver. Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Statens vegvesen har kontorer over hele landet, men fagområdene er ikke representert alle steder. Har du en fagbakgrunn som er aktuell for en sommerjobb et annet sted enn du har valgt, kan du derfor få spørsmål om å jobbe et annet sted også.