Gjennom vårt traineeprogram vil du få en unik mulighet til å delta i og påvirke utviklingen av infrastruktur for veitransport og samferdsel i Norge.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel; automasjon/digitalisering (ITS, BIM, osv), IT driftsutvikling, vedlikeholds styring, modellbasert prosjektering, klima, miljø, byutredninger og jus (for eksempel; EØS regelverk og byvekstavtaler).

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over 20 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Du blir kjent med framtidens samferdselsløsninger, og får en helhetlig forståelse av Statens vegvesens samfunnsansvar, hovedoppgaver og brukerbehov. Du vil få muligheten til å bygge et unikt faglig nettverk i møte med interne og eksterne aktører, særlig innrettet mot digitalisering, klima og miljø.

Programmet organiseres både som individuelt arbeid og som arbeid i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring og jevnlige fellessamlinger, samt kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet.

Du vil få du få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen. I tillegg vil du få en egen mentor i ledergruppen gjennom hele programmet.