Gjennom vårt traineeprogram vil du få muligheten til å delta i og påvirke utviklingen av infrastruktur for veitransport i Norge.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel ITS, digitalisering, IKT driftsutvikling, vedlikeholdsstyring, modellbasert prosjektering, klima, miljø, byutredninger og byvekstavtaler.

Oppstart av traineeprogrammet er 27. august 2018.

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over 20 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Etter endt program er du sikret jobb blant de beste innen faget både nasjonalt og internasjonalt. 

Programmet organiseres både som individuelt arbeid og som arbeid i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring og jevnlige fellessamlinger samt kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet. Dette vil gi deg god kjennskap til Statens vegvesen sine oppgaver, satsingsområder og utfordringer.

Du vil få en egen mentor i ledergruppen som du vil treffe gjennom hele programmet. I tillegg vil du få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen.