Bli med som trainee på en unik og landsomfattende digitaliseringsreise på norske veier!

Er du fremoverlent, analytisk og blir motivert når du får løse utfordrende oppgaver? Hvis du i tillegg trives du med en bratt læringskurve på ulike læringsarenaer, da er dette midt i blinken for deg.

Digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram, og som trainee får du en fantastisk mulighet til å arbeide med digitale brukerløsninger i samarbeid med de beste innen faget.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel; analyse innen transport og samfunnsøkonomi, byutvikling, vegteknologi, og klima. økonomi og administrasjonsanalyser; IT driftsutvikling, jus/rettsinformatikk, vedlikehold styring og lovverk (for eksempel; EØS regelverk, kontrakter og byvekstavtaler).

Traineestillinger med søknadsfrist 9. april 2021

Om Traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over 20 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Du får eierskap til framtidens samferdselsløsninger og en helhetlig forståelse av Statens vegvesens samfunnsansvar, hovedoppgaver og brukerbehov. Du vil få muligheten til å bygge et unikt faglig nettverk i møte med interne og eksterne aktører, særlig innrettet mot digitalisering og bærekraft.

Gjennom programmet vil du få arbeide både alene og i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring, jevnlige fellessamlinger samt kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet.

Du vil få du få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen. I tillegg vil du gjennom hele programmet få en egen mentor i ledergruppen.

Som trainee hos oss blir du kastet ut på dypt vann i ulike roller i ulike fagmiljøer. Du får en bratt læringskurve og en unik mulighet til å bygge en spennende karriere sammen med dyktige kollegaer og de beste fagmiljøene innen samferdsel.