Vi viser til krav om innføring av elektronisk faktura ved fakturering til staten.

Faktura til Statens vegvesen