I disse kanalene kan du gjerne stille spørsmål eller kommentere ting du er opptatt av.  

Statens vegvesen på Facebook

Bilen din - Statens vegvesen
Vegnett
Ungdom og fart

Bilbelteløftet
Bilfører 65+
Bruarbeid i Statens vegvesen
Del veien
Den Trondhjemske postvei
Europeisk mobilitetsuke 
Nasjonale turistveger
Norsk vegmuseum  
Russ på hjul
Samferdselsskolen
Statens vegvesen i Finnmark
Statens vegvesen på Helgeland
Statens vegvesen i Tromsø
Statens vegvesen Nord-Trøndelag
Statens vegvesen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen i Møre og Romsdal
Statens vegvesen Region vest
Statens vegvesen Region øst
Sykkelglede
Sykkelbyen Trondheim  
Vegtrafikksentralen midt
Vegtrafikksentralen nord
Vil du jobbe som ingeniør i Statens vegvesen?
Øvelseskjøring

Vegprosjekter på Facebook 

Askøypakken
Bjarkøyforbindelsene
Bypakke Bodø
Bypakke Tønsberg-regionen
Bømlafjordtunnelen
Bømlopakken
Harstadpakken
Haugalandspakken 
Hålogalandsvegen
E6 Alta vest
E6 Biri -Øyer
E6 Hålogalandsbrua

E6-prosjekter i Nord-Troms
E6 Soknedal
E6 Trondheim-Melhus
E6 Øyer-Otta
E16 Fønhus-Bjørgo
E16 Filefjell
E18 Vestkorridoren
E18 Larvik
E18 Kristiansand
E39 Sogn og Fjordane 
E39 Svegatjørn-Rådal
E39 Kristiansand-Sandnes
E134 Damåsen-Saggrenda
E134 Gvammen-Århus
E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen
Fosenvegene
Førdepakken
Fv. 17 Steinkjer-Namsos
Fv. 44 Ny Flekkefjord bybru
Fv. 43 Farsund sentrum
Fv. 42 Rassikring Haughomfjellene
Fv. 60 Ugla-Skarstein
Framtidas Helgeland
Framtidas Lofoten
Loftesnesbrui
Nordøyvegen
Rv. 4 Hadeland
Rv. 13 Deildo
Rv. 13 Vik-Vangsnes
Rv. 23 Dagslett-Linnes
Rv. 70 Tingvoll-Meisingset
Rv. 77 Tjernfjellet
Rv. 94 Skaidi-Hammerfest
Rogfast
Ryfast
Sykkelstamvegen  Stavanger-Forus-Sandnes
Tenk Tromsø
Transportkorridor vest 
Tunneloppgradering E39 Knarvik-Oppedal
Tunneloppgraderinger i Oslo

Statens vegvesen på LinkedIn

Jobb og karriere

Statens vegvesen på Twitter

@Presserom - nyhetssaker fra Statens vegvesen
@VegvesenVest  - nyhetssaker fra Statens vegvesen Region vest 
@Vegvesensor  - nyhetssaker fra Statens vegvesen Region sør 
@VegvesenOst - nyhetssaker fra Statens vegvesen Region Øst

@VegvesenData - om deling av data, for alle som bruke dataene våre

@tungbilkontroll - resultater fra tungbilkontroller i Møre og Romsdal
@SVVkontrollST - informasjon om utekontroller av tunge kjøretøy i Sør-Trøndelag
@SVVkontrollNT - informasjon om utekontroller av tunge kjøretøy i Nord-Trøndelag 
@kontrollinord - informasjon om tungbilkontroller i Nord-Norge 

@VTS_Sor - nyheter fra Vegtrafikksentralen i Region sør
@VTSvest - nyheter fra Vegtrafikksentralen i Region vest
@VTSMidt - nyheter fra Vegtrafikksentralen i Region midt
@VTSost - nyheter fra Vegtrafikksentralen i Region øst
@VtsNord - nyheter fra Vegtrafikksentralen i Region nord

YouTube

Statens vegvesen på YouTube  
Norsk vegmuseum  
Nasjonale turistveger

Instagram

Region midt
Region vest
Region sør
Tenk Tromsø  

Flickr

Region vest

Blogger

På veg  - blogg basert på forskning og utvikling knyttet til alle Vegvesenets fagområder
vegdata.no - godbiter fra NVDB
Sykkelglede