Sikker-digital-post-hos-Statens-vegvesen

Nå sender Statens vegvesen post digitalt

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender Statens vegvesen nå post til din digitale postkasse. Innføringen vil skje gradvis med overgang til digitale utsendelser for enkelttjenester. Du vil derfor i en overgangsperiode kunne oppleve at du mottar post i flere kanaler.

Ett sted for digital post fra det offentlige

Statlige etater er pålagt å sende post digitalt fra 2016. Skaffer du deg digital postkasse hos Digipost eller e-Boks vi du se at stadig flere offentlige virksomheter vil sende post der. Da trenger du kun å forholde deg til én felles digital postkasse fra det offentlige. Dessuten får du posten din raskere fordi du slipper å vente på postgangen, posten blir lagret på ett og samme sted og vi sparer miljøet.

Ditt trygge arkiv

Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Det er trygt og enkelt å motta post digitalt fra det offentlige når du har digital postkasse. Du bruker ID-porten til innlogging for å lese din digitale post fra det offentlige, og brev i postkassen kan lagres der så lenge du ønsker. Begge leverandørene har app-løsninger som gjør at du enkelt kan lese post på mobile enheter.

Velg digital postkasse på Norge.no

Du kan velge mellom to postkasser – Digipost eller e-Boks. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og forsikringsselskap skal du enkelt kunne velge den postkassen som passer best for deg. Når du mottar digital post fra Statens vegvesen vil du få et varsel på SMS eller e-post. Da vet du alltid når du har mottatt noe. Les mer om hvordan du oppretter en digital postkasse hos e-Boks eller Digipost på www.norge.no. Om du verken har valgt postkasse eller reservert deg mot digital post, kan det fortsatt sendes digital post til din meldingsboks i Altinn.

Du kan også reservere deg mot digital post. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer om hvordan du oppdaterer din kontaktinformasjon eller reserverer deg mot digital post på www.norge.no/reservasjon.

Digital post til bedrifter og organisasjoner

For å lese digital post, må rollen "Post/Arkiv" eller enkeltrettighet til "Lese Brev fra Statens vegvesen"-tjenesten tildeles. Les mer om tildeling av rettigheter via Altinn på vegvesen.no/altinn.