Statens vegvesens elektroniske fakturaadresse: 971032081

NB: Statens vegvesen tar ikke imot faktura på e-post!

Hvordan sende elektronisk faktura?

Som leverandør må du være tilknyttet et aksesspunkt eller bruke en fakturaportal for å kunne sende elektronisk faktura.

For å kunne gjøre en betaling i rett tid, er det viktig at fakturaen merkes korrekt:

 • For- og etternavn på bestiller, eller seksbokstavs brukerid
 • Bestillingsnummer
 • Kontraktsnummer

Særskilte krav til datainnhold

Statens vegvesen har krav til innholdet i følgende dataelement:

 • Deres referanse "BuyerReference"
  Dataelementet skal inneholde for- og etternavn på bestiller, eller seksbokstavs brukerid.

 • Bestillingsnummer "OrderReference/ID"
  Dataelement skal inneholde bestillingsnummer dersom det er oppgitt.

 • Kontraktsnummer "ContractDocumentReference/ID"
  Feltet skal inneholde kontraktsnummer som bestiller skal oppgi.

 • Fakturareferanse på kreditnota "BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID"
  Dataelement skal inneholde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediteres.

 • Vedlegg "AdditionalDocumentReference/Attachment/EmbeddedDocumentBinar"
  Vedlegg skal være av typen PDF. Vedlegget skal være innbakt i XML-dokumentet.

Hvordan kommer du i gang?

 1. Fakturaproduksjon
  Finn ut om ditt fakturasystem kan produserer faktura på EHF. Hvis ikke må du lage en tilpasning, avtale konvertering til EHF hos aksesspunktet eller bruke en fakturaportal.

 2. Avtale om formidling av faktura
  Som fakturautsteder må du inngå avtale med en aksesspunkt-leverandør.

  Difis liste over godkjente aksesspunkt med nødvendig kontaktinformasjon

 3. Test av datakvalitet
  Vi ønsker at du gjennomfører en test mot vårt system før du sender faktura i produksjon. Generer en testfaktura på EHF i ditt system og send den som vedlegg i en e-post til elektronisk.faktura@vegvesen.no . Dette er en test av datakvalitet og fakturaen blir ikke betalt.

 4. Levere faktura
  Når vi har bekreftet at datakvaliteten er i orden kan du levere elektronisk faktura via et aksesspunkt. For å sikre at fakturaene kommer fram, ønsker vi at du de første ukene  sender e-post til elektronisk.faktura@vegvesen.no der du oppgir hvilke fakturanummer som er sendt.

Kontaktinformasjon for efaktura: elektronisk.faktura@vegvesen.no

Alternativer

Dersom dere ikke har mulighet til å produsere faktura i eget regnskapssystem, eller ikke har mulighet til å koble dere til et aksesspunkt, så kan dere bruke nettbasert fakturaportal. Dette er en løsning der dere kan registrere faktura og få den sendt på rett måte For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no

Fakturaadresse

Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø