Statens vegvesens elektroniske fakturaadresse: 971032081

NB: Statens vegvesen tar ikke imot faktura på e-post!

Særskilte krav til datainnhold

Statens vegvesen har krav til innholdet i følgende dataelement:

 • Deres referanse "BuyerReference"
  - Dataelementet skal inneholde fullt navn (eller seksbokstavs brukerid) på fakturamottaker.
 • Bestillingsnummer "OrderReference/ID"
  - Dataelement skal inneholde bestillingsnummer dersom fakturaen har opprinnelse i en elektronisk bestilling.
 • Kontraktsnummer "ContractDocumentReference/ID"
  - Dataelement skal inneholde kontraktsnummer som bestiller skal oppgi.
 • Fakturareferanse på kreditnota "BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID"
  - Dataelement skal inneholde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediteres.
 • Vedlegg "AdditionalDocumentReference/Attachment/EmbeddedDocumentBinar"
  - Vedlegg skal være av typen PDF. Vedlegget skal være innbakt i XML-dokumentet.

Hvordan kommer du i gang?

 1. Fakturaproduksjon
  - Finn ut om ditt fakturasystem kan produserer faktura på EHF. Hvis ikke må du lage en tilpasning, avtale konvertering til EHF hos aksesspunktet eller bruke en fakturaportal.
 2. Avtale om formidling av faktura
  - Som fakturautsteder må du inngå avtale med en aksesspunkt-leverandør.

  Liste over godkjente aksesspunkt med nødvendig kontaktinformasjon (anskaffelser.no)

 3. Test av datakvalitet
  - Vi ønsker at du gjennomfører en test mot vårt system før du sender faktura i produksjon. Generer en testfaktura på EHF i ditt system og send den som vedlegg i en e-post til elektronisk.faktura@vegvesen.no. Dette er en test av datakvalitet og fakturaen blir ikke betalt.

 4. Levere faktura
  - Når vi har bekreftet at datakvaliteten er i orden kan du levere elektronisk faktura via et aksesspunkt. For å sikre at fakturaene kommer fram, ønsker vi at du de første ukene sender e-post til elektronisk.faktura@vegvesen.no  der du oppgir hvilke fakturanummer som er sendt.

Kontaktinformasjon for efaktura: elektronisk.faktura@vegvesen.no 

Alternativer

Dersom dere ikke har mulighet til å produsere faktura i eget regnskapssystem, eller ikke har mulighet til å koble dere til et aksesspunkt, så kan dere bruke nettbasert fakturaportal. Dette er en løsning der dere kan registrere faktura og få den sendt på rett måte.

For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.

Fakturaadresse

Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø