Innspill eller klage?

Ønsker du å klage på eller har innspill angående brøyting, salting, skilting, fartsgrenser, veistandarder, fotobokser, valg av veitraseer, eller et vedtak fra Statens vegvesen? Ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema.

Kritikkverdige forhold i Statens vegvesen

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold i Statens vegvesen? Benytt varslingskanalen for å melde ifra. Her kan du velge å være anonym, samt om henvendelsen skal håndteres av internrevisjonen i Statens vegvesen, eller vårt eksterne rådgivnings- og revisjonsfirma BDO AS. Det kan for eksempel være ønskelig dersom varselet ditt gjelder den øverste ledelsen i Statens vegvesen eller ansatte i Internrevisjonen. Gjennom varslingskanalen kan du varsle om kritikkverdige forhold i Statens vegvesen, samt aktiviteter og oppgaver som utføres av andre virksomheter på vegne av Statens vegvesen. 

Varslingskanalen anbefales også dersom du er ansatt eller innleid i Statens vegvesen og ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

Useriøse og kriminelle forhold

Har du tips og informasjon om useriøse og kriminelle forhold? Ta kontakt med krimenheten i Statens vegvesen. Vi ønsker tips om useriøse og kriminelle handlinger innenfor anlegg, drift og vedlikehold, transport, samt trafikant- og kjøretøyområdet hvor Statens vegvesen ikke er part.