For ordinære henvendelser og klager, for eksempel vedrørende brøyting, salting, skilting, fartsgrenser, vegstandard, fotobokser og valg av vegtraseer skal vårt kontaktskjema benyttes.

Hva kan rapporteres i varslingskanalen?

Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger og du kan varsle anonymt.

Du kan varsle om:

  • Kritikkverdige forhold i Statens vegvesen, og i aktiviteter og oppgaver som utføres av andre virksomheter på vegne av Statens vegvesen. Eksempler på dette kan være korrupsjon eller andre økonomiske misligheter, brudd på lover, regler og retningslinjer, svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse, arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav og uforsvarlig saksbehandling.
  • Samfunnsskadelig og kriminell aktivitet relatert til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er part. Eksempler på dette er ikke godkjente verksteder, ulovlige trafikkskoler, ulovlig ombygging av kjøretøy, juks ved teoriprøver og transportkriminalitet.

Hvem behandler varslene?

Varslene mottas og håndteres av internrevisjonen i Statens vegvesen. Du kan velge om varselet heller skal mottas av ansatte i rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO AS. Det kan for eksempel være ønskelig dersom varselet ditt gjelder den øverste ledelsen i Statens vegvesen eller ansatte i internrevisjonen.

Tips om samfunnsskadelig og kriminell aktivitet relatert til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er part fordeles til krimseksjonen i Statens vegvesen.