Med tips fra publikum kan vi få bedre kunnskap og oversikt, slik at vi kan målrette tiltak, arbeidsprosesser og regelverk.

Send oss tips på e-post: krimtips@vegvesen.no

Du vil få en bekreftelse fra oss på at tipset er mottatt. Tips kan sendes anonymt.

Alle tips vil bli vurdert med tanke på videre oppfølging. Selv om Statens vegvesen ikke kan følge opp umiddelbart, registreres informasjonen og brukes som en del av grunnlaget for hva som prioriteres. Dersom informasjonen gjelder andre myndigheters ansvarsområde, så vil det bli vurdert videresendt.