Statens vegvesen har ansvar for å ta vare på egne kulturminner. Gamle veger og bruer gir folk flest gode opplevelser for rekreasjon og det sporer til undring og ettertanke. Vegkulturminnene viser utvikling i teknologi på forskjellige fagområder og det er vårt ansvar å ta vare på denne historien også for våre etterkommere. Statens vegvesen har derfor utarbeidet sin egen "Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner".

I hver region er det oppnevnt en kulturminnekoordinator som skal følge opp det veghistoriske arbeidet i sin landsdel.