Overgangen fra hestekjøretøy til bil skapte utfordringer for vegnettet. Bredden på hovedveiene måtte økes. Svært mange bruer måtte bygges om, dels fordi de var for smale, men mest fordi de var for svake for biltrafikk.

Til tross for vanskelige økonomiske forhold ble vegnettet i 1930-årene betydelig utvidet og forbedret gjennom nødsarbeid igangsatt for å dempe på arbeidsløsheten.

Masseproduksjon av biler startet i USA i 1908. Etter første verdenskrig ble bilen for alvor allemannseie i rikere land. Masseproduksjonen gjorde at prisene gikk ned, samtidig som folks kjøpekraft gikk opp.

Etter andre verdenskrig ble bilen allemannseie i den industrialiserte verden. Dette hadde store konsekvenser for folks mobilitet, og forandret utseendet på byene vesentlig. I stedet for at arbeiderne måtte bo i nærheten av fabrikkene og kontorene, så ble disse samlet der det var hensiktsmessig, og folk bodde i de nye forstedene.