Statens vegvesen Region midt omfatter fylkene Møre og Romsdal (MR), Sør Trøndelag (ST) og Nord Trøndelag (NT) og kan by på blant annet en rik bruhistorie. Fra landets eldste betongbru i Grong (NT) via "Den gamle bybro" i Trondheim (ST) til de flotte bruene over Skodjestraumen i Skodje (MR). Også nyere bruer er spesielle i sitt slag, eller typiske for sin tid, eksempelvis Straumen bru i Inderøy (NT) og Elgesæter bru i Trondheim (ST). Også ferjekaier har en viktig plass i samferdselshistorien, et eksempel er Eikesdalen i Nesset (MR).
Vårstigen i Oppdal (ST), Geirangervegen i Stranda (MR) og ”Kong Karl Johans Veg” i Verdal (NT) er kjente vegkulturminner i regionen.

Kontaktperson
Museumskoordinator Harald Storflor tlf.: 73 58 27 69 / 900 86 620