Vel 50 av Nasjonal verneplans 270 kulturminner/kulturmiljøer knyttet til veger, bruer og vegrelaterte kulturminner ligger i denne regionen. Det er bevart vegkulturminner fra de eldste tider fram til vår egen tid.

Trondheim med Nidarosdomen har fra gammelt av vært et knutepunkt for veger.

Således er det i regionen registrerte pilegrimsleder, kongeveger og postveger.

Gjennom Nasjonal verneplan har vi også søkt vernet vegstasjon, brakke og smie som alle er spesielle for sin tid.

Ved siden av gamle verneverdige veger, bruer og bygninger ser  vi også viktigheten av å ta vare på nyere bygde bruer og veger. Nevnes her kan Atlanterhavsvegen (MR), Bergsøysundet flytebru (MR) og Skarnsundet bru (NT).