Regionen har et godt samarbeid med lokale museer der vi har utstilt redskaper og andre bruksgjenstander. I den sammenheng er vårt område på Stiklestad Nasjonale Kultursenter spesielt, der vi har bygd opp et eget miljø med bl.a. landets eldste bevarte vegvokterbolig med uthus og stabbur. Forskjellig vegarbeidsutstyr og andre gjenstander fra veghistorien er utlånt til Røros museum, Namdalsmuseet (smie) og Fjordmuseet i Geiranger.

Distriktene har også et godt samarbeid med historielag og grendalag som er med på å vedlikeholde og ivareta mange av våre kulturminner.

Nevnes bør også at regionen har et eget arbeidslag i Nord Trøndelag som er spesialister på gjenoppbygging og reparasjon av bl.a steinhvelvbruer. Dette arbeidslaget er også etterspurt i andre regioner og har således utført arbeider utenom vår egen region.

I forbindelse med kulturminneåret 2009 har vi plukket ut sju vernede veger, bygninger og bruer for markering og oppsetting av informasjonstavler og skilt.