Statens vegvesen Region nord består av fylkene Nordland (N), Troms (T) og Finnmark (F), og har viktige kulturminner fra russegrensa i øst til grensa mot Nord-Trøndelag i sør.

Her er objekter av forskjellig karakter; alt fra en trallebane i Sør-Varanger (F) til en sjelden båtvorr i Øksfjord, Loppa (F) der gammelvegen fra 1909 ender ute i sjøen. Forskjellige brutyper av ny og eldre årgang, bl.a. Efjordanlegget i Ballangen (N) der tre brutyper inngår. I Kvænangen (T) finner vi Kjerringberget med opptil 13 m høge vegmurer. En strekning av Postvegen i Lyngen fra 1800 (T) er tatt inn i ”Fotefar mot Nord”-prosjektet. Her er også et spesielt ferdselsminne i Kjelleidet i Bindal (N), et båtdrag som også ble valgt som kommunen sitt 1000-årssted.

Kontaktperson
Museumskoordinator Siv Annie Henriksen, siv.annie.henriksen@vegvesen.no, telefon 91 55 23 88.